CHI BỘ

CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM BÌNH

Chi bộ trường Tiểu học Nam Bình trực thuộc Đảng bộ Bình Minh huyện Nam Trực. Chi bộ nhà trường được tách riêng từ năm 1995 từ chi bộ trường phổ thông cơ sở Nam Bình. Ban đầu chi bộ chỉ…