Hoạt động chuyên môn

23316386_985807968226436_1803166088785941911_n

CHIA SẺ CHUYÊN MÔN TỔ 4 + 5

               Dạy Toán ở tiểu học theo hướng phát triển năng lực người học         Theo các xu thế mới trong giáo dục toán, một chương trình dạy học toán…

Trao đổi chuyên môn tổ 4 + 5

Bài giải về bài toán vui đã đăng kỳ trước. Theo yêu cầu của quan Bộ lại phải lấy được 9 quả cầu cùng một màu với số lượng lấy số quả cầu ít nhất. Ta có như sau Khi lấy 37 quả cầu…

Trao đổi chuyên môn

BÀI TOÁN VUI Một lần có một nhà thông thái người Việt sang chầu nước Tàu. Quan Bộ lại nước Tàu muốn thử tài nhà thông thái người Việt. Ông ta liền lấy những quả cầu nhỏ trong đó có 9 quả…

Trao đổi chuyên môn tổ 4 – 5

BÀI TOÁN Cho các nhóm số sau xếp theo thứ tự. (1) ( 2,3) ( 4,5,6) (7,8,9,10) ( 11,12,13,14,15)……………………………….. Hỏi chữ số đầu tiên của nhóm thứ 25 là số nào ? Bài giải Gọi M là số đầu tiên của nhóm thứ 25 Ta đánh số…