HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN

Đại hội công chức viên chức

Căn cứ hướng dẫn số 64/LĐLĐ ngày 26/8/2016 của ban thường vụ liên đoàn lao động huyện Nam Trực về tổ chức Hội nghị cán bộ công chức viên chức và hoạt động thanh tra nhân dân. Thực hiện công văn số…