Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa

      Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2016 – 2017 là tổ chức hoạt động ngoại khóa cho các em học sinh thông qua các hoạt động trải nghiệm. Để góp phần thực hiện tốt…