LỊCH CÔNG TÁC

lịch công tac Anh

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 14

                     TUẦN 14 ( 3/12 – 9/12) Trực tuần :     Sáng  cô Lý                                                                                                                                Chiều cô Thu  
lịch công tac Anh

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 13

          TUẦN 13 ( 26/11 – 2/12) Trực tuần :     Sáng  cô Nhuần                        …
lịch công tac Anh

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

TUẦN 12 ( 19/11 – 25/11) Trực tuần : Sáng : Chúc                                                                                                                            Chiều  Năm
lịch công tac Anh

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 10

                 TUẦN 10 ( 5/11 – 12/11)  Trực tuần :  Sáng  Duyên                                                                                                                           Chiều  Nguyệt