LỊCH CÔNG TÁC

lịch công tac Anh

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

                    TUẦN 28 ( 18/3 – 24/3) Trực  Nhuần                                                                                                                  Nguyện  
lịch công tac Anh

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

                        TUẦN 27 ( 11/3 – 17/3)   Trực tuần Sáng : Thi                          …
lịch công tac Anh

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 25

                        TUẦN  25   ( 25/2 – 3/3)    Trực tuần Sáng : Lý                                                                                   Chiều…
lịch công tac Anh

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24

                   TUẦN  24   ( 18/2 – 24/2)    Trực tuần Sáng : Nguyện                                                                                 Chiều : Nhuần  
lịch công tac Anh

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 22,23,24

                 TUẦN  22   ( 28/1 – 3/2) Trực tuần : Sáng Chúc                          …
lịch công tac Anh

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 21

TUẦN 21  ( 21/1 – 27/1) Trực tuần: Sáng thầy Thi                                                                                                                      Chiều cô Hoa  
lịch công tac Anh

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 20

                                               TUẦN 20 ( 14/1 – 20/1) Trực tuần:…
lịch công tac Anh

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 19

                 TUẦN 19 ( 7/1 – 13/1) Trực tuần :  sáng : cô Lý                                                                                                                  Chiều: cô Thu                  (10/1/2018…