LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29

                    TUẦN 29 ( 26/3 – 1/4) Trực: Sáng – Cô Nhuần Chiều – Cô…

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28

             TUẦN 28 ( 19/3 – 25/3)     Trực tuần. Sáng : cô Năm            …

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 27

                  TUẦN 27 ( 12/3 – 18/3)  Trực tuần:  Sáng cô Hoa                                                                    Chiều thầy Thi