Tin tức

20180805_073620

NGÀY CHỦ NHẬT XANH

   Mặc dù trời mưa kèm khí hậu nóng bức,Ngày 02 tháng8 năm 2018 thực hiện cv số 100/cv-LĐLĐ về việc tiếp tục duy trì, đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường xanh và…
20180123_085912

SÁT NHẬP TRƯỜNG

PGD & ĐT NAM TRỰC                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM