Đại hội cha mẹ học sinh năm học 2016 – 2017

Tháng Chín 17, 2016 4:10 chiều

Để thực hiện  nhiệm vụ năm học, một trong những nhiệm vụ quan trọng là công tác hội cha mẹ học sinh. Ngày 31 tháng 8 năm 2016 trường Tiểu học Nam Bình đã tổ chức thành công đại hội cha mẹ học sinh để đề ra những nhiệm vụ mà hội cùng thống nhất với nhà trường. Dưới đây là hình ảnh đại hội có các đồng chí là thường trực  Đảng bộ về dự để lắng nghe ý kiến trực tiếp  từ cha mẹ học sinh cũng như chỉ đạo hội nghị.

IMG_0903