LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 36

Tháng Năm 14, 2018 7:51 sáng

                  TUẦN 35 ( 14/5 – 20/5)

Ngày Sáng Chiều
Trực Công tác Trực Công tác
Thứ hai14/5  HP – Nguyệt     SHTT  đầu tuần +           Lên lớp + HP in đề kiểm tra chất lượng cuối năm từ khối 2 đến khối 5

 

HT – Thủy                Lên lớp + GV lớp 5 hướng dẫn PHHS mua hồ xét tuyển vào THCS Nguyễn Hiền từ 14/5 – 18/5       
Thứ ba15/5 HP –  Lan Kiểm tra : “ T;TA;TV” cuối  năm lớp 2,3,4,5Coi: Đổi chéo GV theo khối, GV chuyên làm giám biên HT – Nguyệt  Kiểm tra : Các môn còn lại theo lớp   Coi : GVCN+ HP Nhung làm danh sách xét duyệt HTCT TH cho HS lớp 5
Thứ tư16/5 HP – Thủy +  Chấm bài lên điểmTP : Toàn bộ CBGV

+ HP – Nhung làm báo cáo

 HT – Lan +  Chấm bài lên điểmTP : Toàn bộ CBGV+ Nhận kết quả và làm báo cáo

+ HP – Nhung làm báo cáo

Thứ năm17/5 HT – Nguyệt             Lên lớp HP duyệt báo cáo cuối năm và báo cáo chất lượng tại PGD HP – Thủy               Lên lớp+  HT, và các đầu mối làm báo cáo tổng kết cuối năm
Thứ Sáu18/5    HP –  Lan                  Lên lớp  + Giáo viên nộp danh sách đề nghị HS được khen thưởng cuối năm về trường ( Chú ý rõ nội dung được khen theo đánh giá TT 22 ) HP – Thủy                  Lên lớp+ CBGV tự đánh giá xếp loại chuẩn NN và thi đua theo mẫu
Thứ bảy19/5  Làm Hồ sơ học sinh tại trường   TP : Toàn bộ CBGV ( cả ngày )
Chủ nhật20/5