HOẠT ĐỘNG ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG

Tháng Mười Một 6, 2016 2:40 chiều

   ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI NĂM HỌC 2016 – 2017

Liên đội trường Tiểu học Nam Bình

    Thực hiện nhiêm vụ công tác Đội năm học 2016 – 2017. Ngày 30 tháng 10 năm 2016 liên đội trường Tiểu học Nam Bình đã tổ chức thành công Đại hội liên đội. Thông qua Đại hội, ban chấp hành liên đội đã đánh giá lại toàn bộ nhiệm vụ của năm học cũ đồng thời đề ra 5 nhiệm vụ công tác đội cần thực hiện trong năm học 2016 – 2017. Đại hội đã dân chủ bầu ra được ban chấp hành nhiệm kỳ tới. Về dự Đại hội có 50 các bạn đội viên, nhi đồng tiêu biểu đại diện cho 6 chi đội và 4 sao nhi đồng và toàn thể các thầy cô trong nhà trường. Dưới đây là một số hình ảnh về Đại hội liên đội trường Tiểu học Nam Bình năm học 2016 – 2017.

                 Tiết mục văn nghệ chào mừng

Jpeg

                    Nghi lễ chào cờ

Jpeg

Điều hành đại hội

Jpeg

      Thầy hiệu trưởng phát biểu và giao nhiệm vụ cho Liên đội

Jpeg

  Biểu quyết Nghị quyết của Đại hội

Jpeg

                 Ra mắt ban chấp hành Liên đội mới.

Jpeg